Članovi Mense

Trenutni broj članova Mense Bosne i Hercegovine je 142. Slijedi spisak članova koji su dozvolili da se njihovo ime prikaže na ovoj stranici.